پنجشنبه 21 فروردين 1399   08:40:49
قطعی گاز
1398/3/5 يكشنبه14:30
                                            قطع گاز ساری
                                            ******
 به اطلاع میرساند جهت انجام تعمیرات اضطراری ناشی از طرحهای عمرانی شهرداری در شهرستان ساری  جریان گاز در  روز سه شنبه  مورخ 98/3/7ازساعت 7صبح لغایت 19عصر به مدت 12ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ،  قطع میباشد.

 
آدرس :  ساری
کوی شفا : شامل کوچه های 21.23.9.11.12.14.15.16.17 و خیایان یاس از  چهار راه قرق به سمت آرامگاه
کوی شفا: کوچه شفای 13 به سمت کوی سید الشهدا تا قبل از رودخانه کوی سبد الشهدا به همراه کوچه های مربوطه تا انتهای کوچه سید الشهدا 11
1398/2/25 چهارشنبه12:50
                                            قطع گاز بهشهر
                                            ******
 به اطلاع میرساند جهت انجام تعمیرات شبکه گاز  در شهرستان بهشهرجریان گاز در  روز دوشنبه  مورخ 98/2/30ازساعت 8صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ،  قطع میباشد.

 
آدرس :  بهشهر روستای امامده
1398/2/25 چهارشنبه12:47
                                            قطع گاز گلوگاه
                                            ******
 به اطلاع میرساند جهت انجام تعمیرات شبکه و تقویت فشار گاز  در شهرستان گلوگاه ، جریان گاز در  روز شنبه  مورخ 98/2/28ازساعت 8صبح لغایت 17عصر به مدت 9ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ، تعداد 130 خانوار  قطع میباشد.

 
آدرس :  گلوگاه روستای سنگیلبسر
1398/2/25 چهارشنبه12:44
                                            قطع گاز نکا
                                            ******
 به اطلاع میرساند جهت  تعمیرات شبکه گاز   در شهرستان نکا ، جریان گاز در  روز شنبه  مورخ 98/2/28ازساعت 8صبح لغایت 15عصر به مدت 7ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ، تعداد 200 خانوار  قطع میباشد.

 
آدرس : نکا خیابان علمیه کوی امام حسن (ع) و کوی امام حسین (ع)
1398/2/22 يكشنبه13:43
                                            قطع گاز بابل
                                            ******
 به اطلاع میرساند جهت انجام توسعه و تعمیرات شبکه در  شهرستان بابل ، جریان گاز در  روز دوشنبه  مورخ 98/2/23ازساعت 9صبح لغایت 15عصر به مدت 6ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ، تعداد 140 خانوار  قطع میباشد.

 
آدرس : بابل روستای پوست کلا خیابان شهید نعیمایی از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل
1398/2/22 يكشنبه13:41
                                           قطع گاز بهشهر
                                            ******
 به اطلاع میرساند جهت اتصال شبکه های جدید به شبکه گاز دار در شهرستان بهشهر، جریان گاز در  روز دوشنبه  مورخ 98/2/23ازساعت 8صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ،  قطع میباشد.

 
آدرس : بهشهر روستای حسین اباد
1398/2/22 يكشنبه13:35
                                             قطع گاز ساری
                                            ******
 به اطلاع میرساند جهت انجام رفع نشتی و تعمیرات اضطراری  در شهرستان ساری، جریان گاز در  روز دوشنبه  مورخ 98/2/23ازساعت 9صبح لغایت 12ظهر به مدت 3ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ،  قطع میباشد.

 
آدرس : ساری
خیابان امام زاده عباس کوچه های استانه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
خیابان شهید یزدانی و کوچه های امام زاده، گلزار شهدا،گلخانه سیفی
خیابان احمدی آزاد، احمدی آزاد 5 از ابتدا تاتقاطع خیابان کوچه شهید یوسفی
1398/2/17 سه‌شنبه14:45
                                             قطع گاز نوشهر
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات گاز در شهرستان نوشهر  روزچهار شنبه  مورخ 98/2/18ازساعت 8صبح لغایت 16عصر به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 200 خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نوشهر روستای صلاح الدین کلا بعد از جاده گاز خیابان کاج از ابتدا تا انتها
1398/2/16 دوشنبه12:41
                                             قطع گاز گلوگاه
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات گاز در شهرستان گلوگاه روزچهار شنبه  مورخ 98/2/18ازساعت 8صبح لغایت 19عصر به مدت 11ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 500 خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : روستای تیله نو و گاز کل شهرک صنعتی تیله نو
1398/2/16 دوشنبه12:36
                                             قطع گاز تنکابن
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات گاز در شهرستان تنکابن روز سه شنبه  مورخ 98/2/17ازساعت 9صبح لغایت 14عصر به مدت 5ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 80خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : تنکابن روستای امین اباد
1398/2/10 سه‌شنبه14:04
                                             قطع گاز آمل
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل وصل شبکه جدید به قدیم گاز در شهرستان آمل روز چهارشنبه  مورخ 98/2/11ازساعت 8صبح لغایت 16عصر به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 400خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : آمل روستای کمکلاوزیارو
1398/2/10 سه‌شنبه12:33
قطع  گاز خشرودپی
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات تاسیسات گاز در شهرستان خشرودپی  روز چهار شنبه   مورخ 98/2/11 از ساعت 8 صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) قطع میباشد.

 
آدرس : محله بزرودپی حد فاصل خیابان شهید قاسمپور تا سه راهی مومن اباد در ضلع غربی بلوار شهید داداش نیا
1398/1/26 دوشنبه15:14
                                                 قطع  گاز تنکابن
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات تاسیسات گاز در شهرستان تنکابن روز سه شنبه   مورخ 98/1/27 از ساعت 9 صبح لغایت 16عصر به مدت 7ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 210خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : تنکابن روستای سلیم آباد
1398/1/26 دوشنبه15:10
                                              قطع گاز ساری
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات تاسیسات گاز در شهرستان ساری روز چهارشنبه   مورخ 98/1/28از ساعت 8 صبح لغایت 20عصر به مدت 12ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا)  گاز قطع میباشد.

 
آدرس : ساری-بلوار امام رضا خیابان شهید قاسمی خیابان اقاپور بن بست روبروی بن بست سعادت
ساری-کمربندی شرقی خیابان شهید رجایی انتهای خیابان سمت چپ قبل از کوچه اقاقیا
1398/1/26 دوشنبه10:10
                                              قطع گاز قائمشهر
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام جابه جایی شبکه گاز در شهرستان قائمشهر روز سه شنبه   مورخ 98/1/27 از ساعت 8 صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 200خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : قائمشهر خیابان مرحوم علیپور - درزی کلا- از کوچه المهدی 12 تا کمربندی غربی
1397/12/14 سه‌شنبه15:58
                                             قطع گاز قائمشهر
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام اتصال شبکه جدید به قدیم در محدوده شهرستان قائمشهر روز چهارشنبه   مورخ 97/12/15ازساعت 8صبح لغایت 17عصر به مدت 9 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 100خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : قائمشهر جاده نظامی روستای سوخته کلا
1397/12/14 سه‌شنبه15:55
 قطع گاز نکا
                                                   ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام اتصال شبکه جدید به قدیم در محدوده شهرستان نکا روز چهارشنبه   مورخ 97/12/15ازساعت 8صبح لغایت 18عصر به مدت 10 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ، گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا شهرک صنعتی فاز 1 شهید نظری
1397/12/11 شنبه14:13
                                            قطع گاز نکا
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام اتصال شبکه جدید به قدیم در محدوده شهرستان نکا روز یکشنبه   مورخ 97/12/12ازساعت 8صبح لغایت 17عصر به مدت 9 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 70خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا خیابان امام رضا(ع) کوی قالیشویی
1397/12/5 يكشنبه14:42
                                             قطع گاز بابل
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام تعمیرات شبکه در محدوده شهرستان بابل روز دو شنبه   مورخ 97/12/6ازساعت 8:30 صبح لغایت 13عصر به مدت 4:30 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : بابل کوچه کتی غربی گاوزن 25 و 29
1397/12/1 چهارشنبه15:19
                                             قطع گاز بابل
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات شبکه در محدوده شهرستان بابل روز شنبه   مورخ 97/12/4ازساعت 13 عصر لغایت 18عصر به مدت 5 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : بابل کوچه شهید باباجانیان 6 - 8- 15 و کوچه شهید محسن پور شرقی 4 - 6
123456>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما