اعضای نظام مشارکت شرکت گاز مازندران

 

   

غلامرضا خانپور( دبیر شورا )

   

 

ghasemmayeli

قاسم مایلی رستمی 

 

 

پرویز ابراهیم زاده

 

 عارف رجبی


قاسم باباییسعید جمال لیوانی

 

 

 

 

 

حامد محمدی

 


بهنام میرزاباباییان 
mahmoodtaslimian

محمود تسلیمیان

 

         

 


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما