خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت گاز مازندران

شرکت گـاز استان مازندران به عنوان آخرین حلقه زنجیره ارزش تامین انرژی گاز طبیعی زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران در راستای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 اقدام به توزیع مداوم و ایمن گاز برای مشترکین خانگی،  تجاری و صنعتی در سطح استان می نماید. ارائه این خدمات در مسیر توسعه پایدار وبا رعایت قوانین و مقررات کشور، الزامات شرکت ملی گاز ایران و استانداردهای شناخته شده ملی و بین المللی همچون موارد مشروح زیر صورت می پذیرد:
ISO9001: 2015    -  ISO14001: 2015    - OHSAS18001: 2007    -  ISO10002: 2014 - ISO10004: 2012   - ISO10015: 1999 - ISO50001: 2011   -   HSEMS
 
این شرکت خود را متعهد به تحقق اهداف زیر می داند:
 
گ ؛ گسترش تعاملات اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر ارزشهای بومی، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت از آن و تلاش در راستای رونق اقتصاد محلی
 
 ا ؛افزایش رضایتمندی و تلاش مستمر در جهت رفع سریع نارضایتی مشترکین و پایش مستمر آن مبتنی بر تکریم آنها ، بهبود سطح کیفی و ایمنی خدمات و توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی، خرید محصولات و خدمات و طراحی کارآمد انرژی و بهبود مستمر عملکرد انرژی
 
 ز؛ زمینه سازی و تعهد به بهبود مستمر و اهتمام به ارتقاء سطح تعالی سازمانی
 
 ب ؛ بهبود زنجیره تامین با هدف  ارزش افزایی مبتنی بر شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان و تلاش در جهت نیل به آنها
 
 ر؛رعایت کلیه قوانین و مقررات، صیانت از سرمایه ها و منابع و تلاش در راستای تحقق سیاستهای شرکت ملی گاز ایران
 
 ت ؛ توسعه فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر تعامل صنعت و دانشگاه و به کارگیری فناوریهای نوین در راستای بهبود بهره وری
 
 ر؛ رشد شایستگی های کارکنان و ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری ایشان به منظور جلب رضایت آنها و کاهش حوادث ، آسیب ها و بیماری  های شغلی و خسارات با شناسایی و کنترل مداوم خطرات
 
 
بدین منظور در راستای بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی ومحیط زیست (HSE-MS ) و بر اساس مدل نوین تعالی سازمانی کلیه واحدهای تابعه شرکت گاز استان مازندران با پشتیبانی اینجانب با رعایت اخلاق حرفه ای ، ملزم به رعایت کلیه ترتیبات طرح ریزی شده در سیستم مدیریت یکپارچه می باشند. بدیهی است این سیستم ها در مواجهه با تغییراتی که در درون و برون سازمان رخ می دهد از طریق هوشمندسازی مدیریت فرایندها، اقدامات و راهبردها؛ مورد بازنگری و تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما