مدیریت مهندسی - خدمات طرح ها

شرح وظایف  :

  • بازدید ازامکانات و تجهیزات شرکتهای رادیوگرافی و اعلام رفع نواقص احتمالی و نظارت برحسن انجام عملیات رادیوگرافی سرجوشها و تفسیر و اعلام نتیجه بموقع ( تایید یا تعمیر ).
  • برنامه ریزی و بازدید بموقع از انجام عملیات تست هیدرواستاتیک - مقاوت و نشتی - تست پوشش و کلیه تستهای خطوط کوتاه و .... جهت اطمینان از انجام تست کاملا مطابق با روش تست ارایه شده توسط پیمانکار (تایید شده توسط واحد بازرسی فنی ) و اخذ بموقع مستندات و مدارک تست از دفتر نظارت ( پس از انجام تست ) و جمع بندی و ارسال مدارک به واحد بازرسی فنی جهت کنترل وتایید نهایی.
  • کنترل بر انجام برش سرجوشهای پلی اتیلن کاملا مطابق با روش استاندارد و ارسال آن بهمراه مدارک به آزمایشگاه.
  • همکاری در زمینه کالا با پیمانکاران جهت تبادل کالایی با شرکت گاز از جمله : اخذ کالا از انبار - بازگرداندن کالا به انبار _ تبادل کالا با پیمانکاران دیگر - اعلام لیست نهایی تبادل کالا جهت تسویه حساب پیمانها و ...

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما