شرکت در نظرسنجی
1-نقش شرکت را در توسعه وآبادانی استان و ارتقاء رفاه جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟

2- وضعیت ظاهری ادارات، تسهیلات، تجهیزات و ظاهر کارکنان را چگونه ارزیابی می کنید؟

3- انعطاف پذیری شرکت در خصوص ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟

4- عملکرد شرکت در پاسخگویی در خصوص ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟

5- عملکرد شرکت را در خصوص واضح و شفاف بودن اهداف کلان شرکت و اطلاعات ارائه شده چگونه ارزیابی می کنید؟

6- عملکرد شرکت را در خصوص فراهم نمودن امکان دسترسی آسان به نواحی و ادارات گازرسانی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

7- عملکرد شرکت را در خصوص سهولت برقراری ارتباط (از طریق 194، سایت و ....) چگونه ارزیابی می کنبد؟

8- عملکرد شرکت را در خصوص جلسات ملاقات مردمی در روزهای سه شنبه با حضور مدیران را چگونه ارزیابی می کنید؟

9- عملکرد شرکت را در خصوص در یافت نظرات مشترکین از طریق نظرسنجیها چگونه ارزیابی می کنید؟

10- تداوم و استمرار گازرسانی در فصول مختلف را چگونه ارزیابی می کنید ؟

11- رعایت برنامه زمانبندی در اجرای پروژه های گازرسانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

12- عملکرد شرکت در خصوص مدت زمان و شیوه اشتراک پذیری را چگونه ارزیابی می کنید؟

13- کیفیت تجهیزات گازرسانی(کنتور و رگولاتور/ایستگاه) را چگونه ارزیابی می کنید ؟

14- میزان رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی شرکت گاز در زمان اجرای پروژه های گازرسانی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

15- بهره گیری شرکت گاز از نوآوریها و تکنولوژیهای نوین در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟

16- مهارت و دانش موردنیاز کارکنان جهت ارائه مطلوب خدمات و راهنمایی مشترکین را چگونه ارزیابی می نمایید؟

17- احساس مسئولیت و رعایت احترام کارکنان شرکت گاز جهت رفع مشکل خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟

18- نحوه اقدام به رفع خرابی کنتور و رگولاتور از طرف شرکت گاز را چگونه ارزیابی می کنید ؟

19- عملکرد مأموران امداد شرکت گاز را هنگام بروز حوادث و مواقع بحرانی چگونه ارزیابی می کنید ؟

20- رفتار و دقت مأمور کنتورخوان ، هنگام مراجعه برای قرائت کنتور را چگونه ارزیابی می کنید؟

21- عملکرد شرکت در خصوص آموزش نکات ایمنی به مشترکین را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

22- عملکرد شرکت در خصوص آموزش فرهنگ بهینه مصرف و راهکارهای صرفه جویی در مصرف گاز را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

23- نحوه اطلاع رسانی در مواقع ضروری جهت قطع یا وصل گاز در منطقه خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟

24- عملکرد شرکت در خصوص رسیدگی به شکایات و گله مندیهای خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

25- در صورت مشاهده سرقت یا تخریب اموال شرکت گاز، عملکرد خود را در اطلاع رسانی به شرکت در اسرع وقت چگونه ارزیابی می نمایید؟

26- عملکرد خود را در پرداخت به موقع گاز بهاء چگونه ارزیابی مینمایید؟

27- در صورت مشاهده نقص در عملکرد شرکت گاز ، عملکرد خود را در اطلاع رسانی نقایص به مسئولان و مدیریت شرکت گاز، چگونه ارزیابی می نمایید ؟

28-در مجموع عملکرد شرکت را درخصوص برآورده سازی رضایتمندی مشترکین ، چگونه ارزیابی می کنید؟

29- آیا از عملکرد شرکت گاز مازندران در سطح استان مازندران راضی هستید؟

30- آیا از نحوه قرائت کنتور و برخورد کنتورخوانها در زمان قرائت راضی هستید؟

31- آیا از نحوه توزیع و فاصله زمانی قبوض گاز با مهلت پیش بینی شده پرداخت راضی هستید؟

32- آیا از عملکرد پست امداد 194 که بصورت شبانه روزی می باشد رضایت دارید؟

33- آیا از عملکرد و حضور به موقع پست امداد در زمان اتفاق رضایت دارید ؟

34- آیا از نحوه پاسخگویی کارکنان شرکت گاز مازندران رضایت دارید؟

35- آیا از نحوه برنامه های فرهنگ سازی شرکت گاز مازندران در رسانه ها در استفاده بهینه گاز طبیعی رضایت دارید؟

36- آیا از عملکرد پیشخوان دولت در خدمت رسانی به مردم رضایت دارید؟

37- مکانیزم ارتباط با شرکت گاز مازندران از طریق تلفن گویا(01513204280) را چگونه ارزیابی می کنید ؟

38- مکانیزم ارتباط با شرکت گاز مازندران از طریق سامانه تلفنی 194 را چگونه ارزیابی می کنید ؟

39- مکانیزم ارتباط با شرکت گاز مازندران از طریق سایتnigc-mazandaran.irرا چگونه ارزیابی می کنید؟

40- مکانیزم ارتباط با شرکت گاز مازندران از طریق جلسات ملاقات مردمی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

41- مکانیزم ارتباط با شرکت گاز مازندران از طریق دفاتر پیشخوان دولت را چگونه ارزیابی می کنید ؟

42- مکانیزم ارتباط با شرکت گاز مازندران از طریق اصحاب رسانه را چگونه ارزیابی می کنید ؟

43- مکانیزم ارتباط با شرکت گاز مازندران از طریق کنتورخوان ها را چگونه ارزیابی می کنید ؟ ؟

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما