واحد حراست

شرح وظایف  :

·         حفاظت فیزیکی : حفاظت و حراست از تأسیسات و اماکن و اموال شرکت گاز استان مازندارن با استفاده ازنیروی انسانی و  تکنولوژی نوین

·         حفاظت پرسنلی : حفظ و صیانت از منابع انسانی شرکت گاز استان مازندران

·         حفاظت اسناد : حفاظت از اسناد و مدارک  اطلاعات عادی و طبقه بندی شرکت گاز استان مازندران

·         بررسی گزارشات دریافتی از مردم بابت ،نارضایتی از عملکرد شرکت /سوء رفتار کارکنان گاز استان و رسیدگی ان با هماهنگی مراجع نظارتی وکنترلی در راستای سلامت اداری سازمان

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما