ناحیه گازرسانی قائم شهر
شماره تماس واحدهای اداره گاز قائم شهر
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن  شماره تلفن  آدرس 
1 رئیس اداره رحیم جعفری سوادکوهی 42033721 201 قائم  شهر- خ ساری- کوی شرافت- روبروی دادگستری
2 رئیس تعمیرات حسنعلی داداشی 42089182 214
3 رئیس مشترکین سارا جعفری 42089180 226
4 رئیس انشعابات محمد کاظم عیسی زاده 42087842 208
5 رئیس امور اداری احمد اسماعیلی سوادکوهی 42087840 210
6 مشترکین سمانه جوادیان 42087842 240
7 حسابداری شهربانو احمدی 42089181 218
8 انشعابات امیر باوند 42087842 208
9 کنتورخوانی علیرضا رضاییان 42087842 223
10 امداد اسد الله اسدی 42087842 233
11 تعمیرات رضا محمدی 42087842 211
12 اداری علی عزیزخانی 42089181 210
13 حراست نقی عزیزی 42087842 227
14 مرکز مخابرات  * * 42087842-3 *

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما