ارکان جهت ساز

ماموریت: فراهم آوردن رفاه جامعه شهری و روستایی و کمک به توسعه زیرساخت‌های صنعتی با تامین انرژی مناسب و ایمن.
 
 
چشم‌انداز: تبدیل شدن به یکی از سه شرکت برتر توزیع گاز کشور با خدمات مطلوب و پوشش حداکثری گازرسانی برای متقاضیان شهری،  روستایی و صنعتی واجد شرایط.

 
ارزش‌ها:


 • خدا محوری
 • ولایت‌مداری
 • دانش مداری و نوآوری
 • امانت‌داری
 • قانون مداری
 • بهره وری و بهبود مستمر
 • صرفه جویی
 • کارگروهی برای سعادت همگانی
 • خدمت به مردم و پاسخگویی
 • احترام و فروتنی
 • ایثار
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما